Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai.  

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. 

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Dátum Megnevezés
2018-08-13
2016. évi mutató
2017-08-08
2015. évi mutató
2016-08-04
2014. évi mutató
2015-04-16
2013. féléves mutató
2015-04-16
2013. évi mutató
2015-04-16
2012. évi mutató
Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. 

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.


Költségvetések, beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók.

Közzétéve: 2022-05-17
2022. I. negyedévi mérlegjelentés

Dátum Megnevezés
2022-05-17
2021. IV. negyedévi mérlegjelentés
2022-03-31
2021. III. negyedévi mérlegjelentés
2022-01-07
2021. II. negyedévi mérlegjelentés
2021-10-01
2021. I. negyedévi mérlegjelentés
2021-07-13
2020. IV. negyedévi mérlegjelentés
2021-04-06
2020. III. negyedévi mérlegjelentés
2020-10-30
2020. II. negyedévi mérlegjelentés
2020-09-18
2020. I. negyedévi mérlegjelentés
2020-05-05
2019. IV. negyedévi mérlegjelentés
2020-04-17
2019. III. negyedévi mérlegjelentés
2019-12-10
2019. I. negyedévi mérlegjelentés
2019-12-10
2019. II. negyedévi mérlegjelentés
2019-12-10
2018. IV. negyedévi mérlegjelentés
2019-03-22
2018. II. negyedévi mérlegjelentés
2019-03-22
2018. III. negyedévi mérlegjelentés
2018-10-18
2018. I. negyedévi mérlegjelentés
2018-08-14
2017. IV. negyedévi mérlegjelentés
2018-04-13
2017. III. negyedévi mérlegjelentés
2018-03-22
2017. II. negyedévi mérlegjelentés
2017-10-11
2017. I. negyedévi mérlegjelentés
2017-08-08
2016. IV. negyedévi mérlegjelentés
2017-08-08
2016. III. negyedévi mérlegjelentés
2016-10-28
2016. II. negyedévi mérlegjelentés
2016-07-28
2016. I. negyedévi mérlegjelentés
2016-06-22
2015. IV. negyedévi mérlegjelentés
2016-04-07
2015. III. negyedévi mérlegjelentés
2015-11-19
2015. II. negyedévi mérlegjelentés
2015-07-23
2015. I. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-23
2014. IV. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2012. II. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2012. I. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2012. III. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2012. IV. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2013. I. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2013. II. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2013. III. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2014. I. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2014. II. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2014. III. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2013. IV. negyedévi mérlegjelentés

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Dátum Megnevezés
2022-07-14
2022. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2022-04-21
2021. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2022-02-07
2021. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2021-10-29
2021. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2021-08-11
2021. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2021-04-16
2020. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2021-01-20
2020. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2020-10-15
2020. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2020-07-14
2020. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2020-04-14
2019. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2020-02-04
2019. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019-12-10
2019. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019-12-10
2019. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019-05-23
2018. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019-03-20
2018. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018-10-18
2018. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018-08-13
2018. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018-04-13
2017. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018-03-22
2017. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017-10-11
2017. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017-08-08
2017. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017-04-10
2016. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017-02-03
2016. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2016-10-17
2016. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2016-07-28
2016. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2016-06-22
2015. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2016-02-01
2015. III. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-10-08
2015. II. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-07-02
2015. I. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-20
2014. IV. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2012. IV. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2013. I. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2013. II. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2013. III. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2013. IV. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2014. I. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2014. III. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2014. II. negyedévi foglalkoztatossági adatok
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.