Polgári védelem - bemutatkozás

A katasztrófavédelem a tűzoltó és a polgári védelmi elődszervezetek integrációjával alakult ki, de a polgári védelmi feladatai fokozatosan változtak, átalakultak, a korabeli légoltalmi feladatokból, és váltak egyre inkább az embereket a hétköznapokban is fenyegető természeti eredetű vagy ember okozta katasztrófák megelőzését, és az azokkal szembeni védekezést szolgáló szervezeti, feladat- és intézkedési rendszerré.

A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatainak meghatározása abból az alapelvből indul ki, hogy az állampolgároknak Alaptörvényben garantált joguk van a biztonságra, de annak megteremtésében nekik tevékenyen részt kell venniük.

Fentiekből adódik, hogy a szakterület alapfeladata a lakosságvédelme, ami az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak a veszélyeztető hatásokkal szembeni védelmét, az ismert kockázatok elhárítását, vagy bekövetkezésük esetén a hatásuk csökkentését jelenti, és tartalmazza az ennek érdekében szükséges tervezési, szervezési, felkészítési és védekezési feladatokat. A szakterület ezzel járul hozzá a közbiztonság hatékonyságának növeléséhez, az emberek életminőségének javításához, valamint a nemzetgazdaság biztonságosabb működéséhez.

Elsődleges polgári védelem feladat a hazai települések valós veszélyeztetettségén alapuló rendszeres kockázatértékelése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása, valamint az ennek eredményei alapján készülő, és a lakosság sebezhetőségére összpontosító veszélyelhárítási tervezés.

A polgári védelem reagálási képessége az elmúlt években kiteljesedő önkéntes mozgalom révén jelentősen javult. Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek létrehozása, felszerelése, felkészítése és begyakoroltatása visszatérő rendszeres feladata a szakterületnek. Ennek során kiemelt szempont, hogy ezek a szervezetek az azonosított kockázati tényezők alapján jelentkező valós veszélyeztetettségnek megfelelő létszámmal és összetételben kerüljenek létrehozásra, illetve felkészítésük során annak elérése, hogy a veszélyhelyzeti szintet el nem érő feladatokban is képesek legyenek részt venni, hiszen a katasztrófák csak akkor kezelhetők sikeresen, ha az átlagember is felelősséget vállal saját biztonságáért.

A veszélyhelyzetek kezelése során valljuk, hogy az áldozatok és túlélők jogai mindenekelőtt valók, és ezt minden típusú döntéshozatalnál tiszteletben tartjuk!

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap