Általános információk

Az ADR 1957-ből származik, Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR Megállapodáshoz. Az ADR magyarul „A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Megállapodás”-t jelent, melyet Magyarországon jogszabályok tesznek hatályossá két évenként.

A jelenleg hatályos főbb vonatkozó jogszabályok:

387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

A veszélyes áru szállítás alkalmával ellenőrzésre kerülnek:

 • A szállított áru(k) megnevezése(i), UN száma
 • Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése
 • Fuvarokmány(ok)
 • Írásbeli utasítás
 • Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély
 • Jármű jóváhagyási igazolás
 • Járművezető oktatási bizonyítványa
 • Az áruk szállítása engedélyezett
 • A jármű(vek) engedélyezettek a szállított árura
 • A szállítás módjára (küldeménydarabos, ömlesztett, tartányos) vonatkozó előírások
 • Együvé rakási tilalom
 • A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés
 • Szivárgás vagy sérült küldeménydarab
 • Csomagolóeszközök, UN jelölése, tartály és tartány jelölés
 • Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása
 • Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön
 • Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele)
 • Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés
 • Szállított árunak megfelelő felszerelés
 • Az írásbeli utasításban előírt további felszerelések
 • Tűzoltó készülék(ek)

A veszélyes árut szállító járművek katasztrófavédelmi ellenőrzéséhez speciális szakmai ismeteretek szükségesek. Az ADR ellenőrzés végzésére az 1988. évi I. tv. 20. § (1) bek. e) pontjában említett szereplőkre, tevékenységre az eljárás lefolytatására a (2) illetve a (11) bekezdésben felsorolt hatóságok jogosultak.

Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ellenőrzés során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásai szerint kell eljárni.

A katasztrófavédelmi szervek 2001. óta vesznek részt a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartásának (ADR) hatósági ellenőrzésében. 2002-ben kiadásra került a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet, mely szerint, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a társhatóságokkal együttműködve kaptak teljes körű jogkört a veszélyes áruk szállítása szabályainak közúti és a telephelyi ellenőrzéseire. 2007. évben a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. tv. (Kkt.) 20.§ (2) és (11) 

bekezdésének módosításával "katasztrófavédelmi hatóságként" mint önálló hatóság került nevesítésre a katasztrófavédelem szervezete, az ADR-es szállítások során elkövetett szabálytalanságok bírságolásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. 

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ADR ellenőrzéseit többségében önállóan illetve a társhatóságokkal (Rendőrség, NAV és az NKH-val) együttműködve hajtja végre különböző napszakokban, melynek során az ellenőrök vizsgálják az ADR-es szabályok betartását. 
 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap