Bemutatkozás

 

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a vármegyei lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat.

Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.

Az Igazgatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – mint országos hatáskörű központi katasztrófavédelmi szerv – területi szerve, amely Zala vármegye közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel működik. Az Igazgatóság helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóparancsnokságok, amelyek felett irányítási jogkört gyakorol és amelyek szervezetében katasztrófavédelmi őrsök  működnek és katasztrófavédelmi megbízottak tevékenykednek.

Az Igazgatóság  ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, a létesítményi tűzoltóságok szakmai felügyeletét és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységének ellenőrzését.

Az Igazgatóság feladat- és hatáskörét, illetékességét és működési szabályait, a vezetés és az irányítás rendjét jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg.

Az Igazgatóság rendeltetésének betöltése érdekében:

 • iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági, szakhatósági jogköröket gyakorol;
 • veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét;
 • kiemelt hatásköröket gyakorol a létfontosságú rendszerelemek beazonosításában, felügyeletében, a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban;
 • szabályozza, irányítja, és teljes körűen felügyeli a vármegyei tűzvédelmi rendszert;
 • az Igazgatóság hivatásos szervezeti egységei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását;
 • irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, vármegyei szinten műveletirányítási tevékenységet végez;
 • távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint mérő-, érzékelő, lakosságriasztó-rendszereket tart fenn és működteti azokat;
 • szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek feladatellátása, felkészítése, képzése tekintetében, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében;
 • szabálysértési jogkörében eljárva a törvény által meghatározott esetekben helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel;
 • feladatainak ellátása során együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel, egyéb más állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, valamint a külföldi és nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel és szervezetekkel

 

Introduction

The Disaster Relief Directorate in Zala County is an individually operating and financially independent regional organization of the Ministry of Home Affairs. It is the main authority in cases written in referential law that specifies its tasks. It directs the professional fire fighter units and disaster relief offices.

Fundamental tasks:

In case of a disaster or hazard of disaster
Anticipation, prevention  of impacts on life and elementary material goods, as well as the decrease and windup of  its consequences, execution of  the rescue and coordination of the regional planning, organization, verification, control and accomplishment.

Prominently important public security task is to protect the life and material safety of the county’s inhabitants, and the protection of the secure operation of the national economy and critical infrastructure elements.

In order to fulfill the designated functions:

 

 • The regional office of the professional disaster relief organization conduct the control of the local governmental fire fighter units, it verifies and evaluates the facility and the volunteered fire fighter units.
 • It controls the volunteered and mandatory civilian defence organizations.
 • It has the authorised competence of industrial security, fire safety and civilian defence: prescribes, approves, prohibits, restricts, inspects, and take sanctions. In order to prevent disasters, it coordinates the action of oher authorities.
 • It controls and fully supervises the local fire safety system; its regional professional fire fighter units conduct the fire fighting, the technical rescue, and the protection of the civilian population, information and alarm.
 • It controls the local governmental, facility fire fighter units and involved volunteered fire fighter units contribution int he fire fighting and the technical rescue tasks.
 • It organizes financial investment and real estate management.
 • It maintains the local training bases.
 • It operates modern communication, mission-control, informatics systems and measure, sensor and alarm system covering the overall area of the country.
 • It cooperates with the Police, the Hungarian Defence Forces, the local governments, and all other security providing authorities.
 • It has contacts with civilian and caritative organizations, their association, institution of educations and the Hungarian media.

***

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap