Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nem releváns.

Dátum Megnevezés
2018-08-13
2016. évi mutató
2017-08-08
2015. évi mutató
2016-08-04
2014. évi mutató
2015-04-16
2013. féléves mutató
2015-04-16
2013. évi mutató
2015-04-16
2012. évi mutató
Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nem releváns.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése (évenkénti bontásban)

Közzétéve: 2021-03-08
2021. évi elemi költségvetés

A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói (beszámolónként)

Közzétéve: 2021-10-01
2021. II. negyedévi mérlegjelentés

Dátum Megnevezés
2021-10-01
2021. I. negyedévi mérlegjelentés
2021-07-13
2020. IV. negyedévi mérlegjelentés
2021-04-06
2020. III. negyedévi mérlegjelentés
2020-10-30
2020. II. negyedévi mérlegjelentés
2020-09-18
2020. I. negyedévi mérlegjelentés
2020-05-05
2019. IV. negyedévi mérlegjelentés
2020-04-17
2019. III. negyedévi mérlegjelentés
2019-12-10
2019. I. negyedévi mérlegjelentés
2019-12-10
2019. II. negyedévi mérlegjelentés
2019-12-10
2018. IV. negyedévi mérlegjelentés
2019-03-22
2018. III. negyedévi mérlegjelentés
2019-03-22
2018. II. negyedévi mérlegjelentés
2018-10-18
2018. I. negyedévi mérlegjelentés
2018-08-14
2017. IV. negyedévi mérlegjelentés
2018-04-13
2017. III. negyedévi mérlegjelentés
2018-03-22
2017. II. negyedévi mérlegjelentés
2017-10-11
2017. I. negyedévi mérlegjelentés
2017-08-08
2016. III. negyedévi mérlegjelentés
2017-08-08
2016. IV. negyedévi mérlegjelentés
2016-10-28
2016. II. negyedévi mérlegjelentés
2016-07-28
2016. I. negyedévi mérlegjelentés
2016-06-22
2015. IV. negyedévi mérlegjelentés
2016-04-07
2015. III. negyedévi mérlegjelentés
2015-11-19
2015. II. negyedévi mérlegjelentés
2015-07-23
2015. I. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-23
2014. IV. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2013. I. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2012. I. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2012. II. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2012. III. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2012. IV. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2013. II. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2013. III. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2013. IV. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2014. I. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2014. III. negyedévi mérlegjelentés
2015-04-15
2014. II. negyedévi mérlegjelentés

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Dátum Megnevezés
2021-10-29
2021. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2021-08-11
2021. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2021-04-16
2020. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2021-01-20
2020. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2020-10-15
2020. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2020-07-14
2020. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2020-04-14
2019. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2020-02-04
2019. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019-12-10
2019. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019-12-10
2019. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019-05-23
2018. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2019-03-20
2018. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018-10-18
2018. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018-08-13
2018. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018-04-13
2017. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2018-03-22
2017. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017-10-11
2017. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017-08-08
2017. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017-04-10
2016. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2017-02-03
2016. III. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2016-10-17
2016. II. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2016-07-28
2016. I. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2016-06-22
2015. IV. negyedévi foglalkoztatottsági adatok
2016-02-01
2015. III. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-10-08
2015. II. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-07-02
2015. I. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-20
2014. IV. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2012. IV. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2013. I. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2013. II. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2013. IV. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2014. I. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2014. II. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2014. III. negyedévi foglalkoztatossági adatok
2015-04-15
2013. III. negyedévi foglalkoztatossági adatok
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések, a dokumentumok és a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

Frissítve: 2020-04-28
m e g t e k i n t

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről. Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.