Tevékenységi körök leírása

Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat programja és a tevékenységi körök leírása:  
 

 1. Tűzvédelem / tűzmegelőzés:
  Tevékenység kör teljesítésért felelős vezetők: Tűzoltósági főfelügyelő; Hatósági osztályvezető; Műszaki osztályvezető
  Részletes programterv:
  - Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában
  - Részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében
  - Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában
  - Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában
  - Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben
  - Közreműködés a területi tűzmegelőzési bizottság munkájában
  - Részvétel a települési közterületi tűzcsapok felmérésében, beazonosításában, hatósági ellenőrzésében
  - Elméleti tűzvédelmi ismeretek elsajátítása
  - Ügyeleti rendszer megismerése, bejelentések fogadása, riasztások végrehajtása, események dokumentálása
   
 2. Polgári Védelem:
  Tevékenység kör teljesítésért felelős: Polgári védelmi főfelügyelő; Lakosságfelkészítési mentor
  Részletes programterv:
  - Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában
  - Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában
  - Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében
  - Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében
  - Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben
   
 3. Iparbiztonság:
  Tevékenység kör teljesítésért felelős: Iparbiztonsági főfelügyelő
  Részletes programterv:
  - Közreműködés statisztikai - kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait, valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó - kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában
  - Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában
   
 4. További tevékenységi körök: 
  - A katasztrófavédelmi versenyeken való részvétel egyszeri figyelembevétele
  - Kísérő pedagógus irányítása mellett részvétel helyi szintű események kezelésében pl. veszélyhelyzet során teljesített önkéntes szolgálat
  - Tanulók megismerkedhetnek a katasztrófavédelmi honlapokkal, közösségi felületekkel, részvétel a gyors veszélyhelyzeti tájékoztatásban
  - A Magyar Tűzoltó Szövetség tematikája alapján 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyam elvégzése
  - A Magyar Vöröskereszt tematikája alapján 16 órás elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap