Vízügyi hatósági jogkör

Zala vármegye teljes közigazgatási területén a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el vízügyi hatósági, valamint vízvédelmi hatósági ügyekben.

Vízügyi, vízvédelmi tárgyú hatósági ügyekkel kapcsolatos ügyfélkapcsolati vezető:

Dr. Borbély Gábor rendvédelmi igazgatási alkalmazott

osztályvezető

Telefon: (94) 508-393

Ügyfélfogadás rendje:

Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Hétfő, szerda: 09.00–12.00 óra; 14.00–16.00 óra

Péntek: 09.00–12.00 óra

 

Kapcsolattartás módjai:
 

Írásban: postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat, kézbesítési meghatalmazott útján, hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton
 

Szóban: személyesen, telefonon, írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton

 

Vízügyi illetékesség

 

 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap