Hatósági eljárások

 

1  Eltérési engedélyezési eljárás: az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezése
2    Engedélyezési eljárás: beépített tűzjelző és tűzoltóberendezések létesítési engedélyezési eljárása
3    Engedélyezési eljárás: beépített tűzjelző és tűzoltóberendezések használatbavételi engedélyezési eljárása
4    Engedélyezési eljárás: katasztrófavédelmi engedély veszélyes tevékenység folytatására, végzésére
5    Hatósági ellenőrzés (tűzvédelmi)
6    Hatósági ellenőrzés (iparbiztonsági: üzemek)
7    Hatósági ellenőrzés (iparbiztonsági: veszélyesáru szállítás)
8    Hatósági felhívás, -tiltás, -korlátozás vagy -kötelezés kiadására vonatkozó eljárás
9    Közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására
10    Közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás: a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére
11    Szolgáltatási felügyelettel kapcsolatos eljárás: kéményseprő-ipari közszolgáltatás bejelentése
12    Szolgáltatási felügyelettel kapcsolatos eljárás: tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata bejelentése
13    Szolgáltatási felügyelettel kapcsolatos eljárás: tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés bejelentése
14    Szolgáltatási felügyelettel kapcsolatos eljárás: tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenység bejelentése
15    Létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása és kijelölése (egyes rendvédelmi szervek)

 

 

Eltérési engedélyezési eljárás: az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezése
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 I. fok.II. fok.
 Általános
 katasztrófavédelmi kirendeltségvármegyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság
 Kivétel
 - polgári repülőterek
- metró és földalatti vasúti létesítmények
- az Országház, az Országgyűlési Irodaház és a Miniszterelnökség létesítményei
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
- jogszabályban vagy nemzeti szabványban teljeskörűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezés (pl. vízköddel oltó, ESFR)
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 kérelem amely tartalmazza:
- a tűzvédelmi műszaki követelményt;
- tűzvédelmi szabály alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadtér vagy dolog megnevezését;
- tűzvédelmi szabály azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik;
- a tűzvédelmi műszaki követelménytől, vagy szabálytól való eltérés indokát;
- a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltérő megoldás az előírttal azonos biztonsági szintet nyújt)
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 3 000 Ft5 000 Ft
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Ket. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a kérelem beérkezését követően a hatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét
- a kérelemben foglaltak elbírálása (szükség esetén helyszíni szemle lefolytatása, az ügyfél előzetes értesítése mellett)
- a döntést tartalmazó határozat meghozatala
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi KirendeltségZala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Keszthelyi Katasztófavédelmi Kirendeltség
 Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:21 naptári nap
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

vissza a lap tetejére

 

Engedélyezési eljárás: beépített tűzjelző és tűzoltóberendezések létesítési engedélyezési eljárása
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 I. fok.II. fok.
 Általános
 katasztrófavédelmi kirendeltségvármegyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság
 Kivétel
 - polgári repülőterek
- metró és földalatti vasúti létesítmények
- az Országház, az Országgyűlési Irodaház és a Miniszterelnökség létesítményei
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
- jogszabályban vagy nemzeti szabványban teljeskörűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezés (pl. vízköddel oltó, ESFR)
 vármegyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 1. kérelem
2. engedélyezési tervdokumentáció (tűzjelző berendezés esetén az OTSZ 179.§ szerinti, tűzoltó berendezés esetén az OTSZ 142.§ szerinti tartalmi elemekkel)
3. tervezői nyilatkozat az OTSZ 143.§ szerinti tartalmi elemekkel
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 3 000 Ft5 000 Ft
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Ket. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a kérelem beérkezését követően a hatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét
- az OTSZ 137-139.§ szerinti egyeztetés a hatóság és a tervező között
- a kérelemben foglaltak elbírálása (szükség esetén helyszíni szemle lefolytatása, az ügyfél előzetes értesítése mellett)
- a döntést tartalmazó határozat meghozatala
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi KirendeltségZala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Keszthelyi Katasztófavédelmi Kirendeltség
 Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:21 naptári nap
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 Tervezői nyilatkozat tűzjelző berendezés létesítéséhez
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

vissza a lap tetejére

 

Engedélyezési eljárás: beépített tűzjelző és tűzoltóberendezések használatbavételi engedélyezési eljárása
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 I. fok.II. fok.
 Általános
 katasztrófavédelmi kirendeltségvármegyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság
 Kivétel
 - polgári repülőterek
- metró és földalatti vasúti létesítmények
- az Országház, az Országgyűlési Irodaház és a Miniszterelnökség létesítményei
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
- jogszabályban vagy nemzeti szabványban teljeskörűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezés (pl. vízköddel oltó, ESFR)
 vármegyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 1. kérelem
2. megvalósulási tervdokumentáció (tűzjelző berendezés esetén az OTSZ 200.§ szerinti tartalmi elemekkel)
3. kivitelezői nyilatkozat
4. üzembehelyezési nyilatkozat
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 3 000 Ft5 000 Ft
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Ket. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a kérelem beérkezését követően a hatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét
- a kérelemben foglaltak elbírálása (helyszíni szemle lefolytatása, az ügyfél előzetes értesítése mellett)
- a döntést tartalmazó határozat meghozatala
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi KirendeltségZala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Keszthelyi Katasztófavédelmi Kirendeltség
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:21 naptári nap
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 Kivitelezői nyilatkozat
Üzembehelyezési nyilatkozat 
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

vissza a lap tetejére

 

Engedélyezési eljárás: katasztrófavédelmi engedély veszélyes tevékenység folytatására, végzésére
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 I. fok.II. fok.
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 kérelem (mellékletekkel)
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 üzemazonosítási eljárás esetén igazgatási szolgáltatási díj: 100 000 Ft
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Ket. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a kérelem beérkezését követően a hatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét
- a kérelemben foglaltak elbírálása (helyszíni szemle lefolytatása, az ügyfél előzetes értesítése mellett)
- a döntést tartalmazó határozat meghozatala
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:45 naptári nap
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 Üzemazonosítási adatszolgáltatás
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 

vissza a lap tetejére

 

Hatósági ellenőrzés (tűzvédelmi)
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 Általános
 katasztrófavédelmi kirendeltség
 Kivétel
 - polgári repülőterek
- metró és földalatti vasúti létesítmények
- az Országház, az Országgyűlési Irodaház és a Miniszterelnökség létesítményei
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
- jogszabályban vagy nemzeti szabványban teljeskörűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezés (pl. vízköddel oltó, ESFR)
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 hivatalból vagy az ügyfél kérelmére (saját maga ellenőrzés alá vonására irányuló kérelem)
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 (kérelemre induló eljárás esetén: 3000 Ft)
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Ket. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a hatóság értesíti az ügyfelet az ellenőrzés időpontjáról (kivétel, ha az az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti);
- helyszíni szemle lefolytatása, ügyfél és tanú(k) meghallgatása, vagy adatbekérés;
- döntés az esetleg szükséges további hatósági eljárás megindításáról
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Keszthelyi Katasztófavédelmi Kirendeltség
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:---
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:---
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 2012. évi XC. Törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

 

 

Hatósági ellenőrzés (iparbiztonsági: üzemek)
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 katasztrófavédelmi kirendeltség, katasztrófavédelmi igazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 hivatalból vagy az ügyfél kérelmére (saját maga ellenőrzés alá vonására irányuló kérelem)
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 (kérelemre induló eljárás esetén: 3 000 Ft)
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Ket. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a hatóság értesíti az ügyfelet az ellenőrzés időpontjáról (kivétel, ha az az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti);
- helyszíni szemle lefolytatása, ügyfél és tanú(k) meghallgatása, vagy adatbekérés;
- döntés az esetleg szükséges további hatósági eljárás megindításáról
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Keszthelyi Katasztófavédelmi Kirendeltség
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:---
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:---
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 

vissza a lap tetejére

 

Hatósági ellenőrzés (iparbiztonsági: veszélyesáru szállítás)
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 katasztrófavédelmi kirendeltség
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 hivatalból induló eljárás
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 Az eljárás a Ket. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a hatóság értesíti az ügyfelet az ellenőrzés időpontjáról (kivétel, ha az az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti);
- helyszíni szemle lefolytatása, ügyfél és tanú(k) meghallgatása, vagy adatbekérés;
- döntés az esetleg szükséges további hatósági eljárás megindításáról
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 ---
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Keszthelyi Katasztófavédelmi Kirendeltség
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje: 
 Ügyintézési határidő: 
 Fellebbezésre nyitva álló határidő: 
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött, kivéve az üzemazonosítási eljárás:
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről
 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért k
 1/2002. (I. 11.) Korm. Rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról
 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjé
 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
 2013. évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 

vissza a lap tetejére

 

Hatósági felhívás, -tiltás, -korlátozás vagy -kötelezés kiadására vonatkozó eljárás
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 I. fok.II. fok.
 Általános
 katasztrófavédelmi kirendeltségmegyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság
 Kivétel
 IPARBIZTONSÁG:
- Veszélyes áru közúti szállítása, Kat. Törvény IV. fejezete alá tartozó üzemek vonatkozásában ebbéli tevékenységükkel összefüggésben
TŰZVÉDELEM:
- polgári repülőterek
- metró és földalatti vasúti létesítmények
- az Országház, az Országgyűlési Irodaház és a Miniszterelnökség létesítményei
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
- jogszabályban vagy nemzeti szabványban teljeskörűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezés (pl. vízköddel oltó, ESFR)
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 hivatalból induló eljárás
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 ---
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Ket. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- helyszíni szemle/ellenőrzés során jogszabálysértő állapt vagy helyzet tapasztalása
- a hatóság a szükséges intézkedést (felhívás, tiltás, korlátozás, kötelezés) foganatosítja
- felülvizsgálat/utóellenőrzés
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi KirendeltségZala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 Keszthelyi Katasztófavédelmi Kirendeltség
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:21 naptári nap
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről
 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért k
 1/2002. (I. 11.) Korm. Rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról
 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjé
 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
 2013. évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 

vissza a lap tetejére

 

Közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 Az eljárás a település polgármesterének bejelentésére indul. Megindításához okmányok, dokumentumok nem szükségesek
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 ---
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Ket. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a bejelentést követően a hatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét
- a hatóság meggyőződik a bejelentés valóságtartalmáról
- a hatóság társhatóságok bevonásával vizsgálja a kijelölhető szolgáltatók körét és megfelelőségét (helyszíni szemle, tanúmeghallgatás, ügyfélmeghallgatás)
- a döntést tartalmazó határozat meghozatala
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

 

vissza a lap tetejére

 

Közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás: a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére 
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 Az eljárás a település polgármesterének bejelentésére indul. Megindításához okmányok, dokumentumok nem szükségesek
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 ---
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Ket. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a bejelentést követően a hatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét
- a hatóság meggyőződik a bejelentés valóságtartalmáról
- a hatóság társhatóságok bevonásával vizsgálja a kijelölhető szolgáltatók körét és megfelelőségét (helyszíni szemle, tanúmeghallgatás, ügyfélmeghallgatás)
- a döntést tartalmazó határozat meghozatala
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
 2012. évi XC. Törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

 

vissza a lap tetejére

 

Szolgáltatási felügyelettel kapcsolatos eljárás: kéményseprő-ipari közszolgáltatás bejelentése
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 I. fok.II. fok.
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 bejelentés amely tartalmazza:
- a közszolgáltatási szerződés(ek);
- személyi feltételek meglétét igazoló dokumentum;
- eszközjegyzék (63/2012 BM rendelet 1.sz. melléklet IX.)
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 3 000 Ft5 000 Ft
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Szolg.tv. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a bejelentés beérkezését követően a hatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét
- a bejelentésben foglaltak vizsgálata (szükség esetén hiánypótlásra felszólítás)
- nyilvántartásbavétel
- igazolás kiadása
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:8 naptári nap
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairó
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 2012. évi XC. Törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

 

vissza a lap tetejére

 

Szolgáltatási felügyelettel kapcsolatos eljárás: tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata bejelentése
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 I. fok.II. fok.
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 bejelentés amely tartalmazza:
- a karbantartó személyek érvényes tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvány másolata;
- szolgáltató neve és székhelye (lakcíme)
- szolgáltatási tevékenység megjelölése
- azonosítójel (BM OKF által kiadott)
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 3 000 Ft5 000 Ft
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Szolg.tv. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a bejelentés beérkezését követően a hatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét
- a bejelentésben foglaltak vizsgálata (szükség esetén hiánypótlásra felszólítás)
- helyszíni szemle (a tevékenység végzéséül szolgáló tárgyi feltételek vizsgálata)
- nyilvántartásbavétel
- igazolás kiadása
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:8 naptári nap
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairó
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

 

vissza a lap tetejére

 

Szolgáltatási felügyelettel kapcsolatos eljárás: tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés bejelentése
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 I. fok.II. fok.
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 bejelentés amely tartalmazza:
- tűzvédelmi szakvizsa ág(ak) megjelölése
- tűzvédelmi szakterületen eltöltött 5 év szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum;
- szolgáltató neve és székhelye (lakcíme)
- oktatási tematika (az adott tűzvédelmi szakvizsga foglalkozási ágához)
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 3 000 Ft5 000 Ft
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Szolg.tv. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a bejelentés beérkezését követően a hatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét
- a bejelentésben foglaltak vizsgálata (szükség esetén hiánypótlásra felszólítás)
- nyilvántartásbavétel
- igazolás kiadása
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:8 naptári nap
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairó
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

 

vissza a lap tetejére

 

Szolgáltatási felügyelettel kapcsolatos eljárás: tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenység bejelentése
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 I. fok.II. fok.
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 bejelentés amely tartalmazza:
- tűzvédelmi szakvizsa ág(ak) megjelölése
- tűzvédelmi szakterületen eltöltött 5 év szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (foglalkozási ágak függvényében);
- szolgáltató neve és székhelye (lakcíme);
- adott foglalkozási ághoz tartozó szakvizsgabizonyítvány másolata;
- adott foglalkozási ághoz tartozó szakmai végzettséget igazoló irat;
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 3 000 Ft5 000 Ft
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Szolg.tv. szabályai alapján történik, ennek főbb lépései:
- a bejelentés beérkezését követően a hatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét
- a bejelentésben foglaltak vizsgálata (szükség esetén hiánypótlásra felszólítás)
- nyilvántartásbavétel
- igazolás kiadása
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:---
 Ügyintézési határidő:8 naptári nap
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairó
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

 

vissza a lap tetejére

 

Létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása és kijelölése (egyes rendvédelmi szervek)
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
 I. fok.II. fok.
 megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 http://regi-zala.katasztrofavedelem.hu/zala-megye-illetekessegi-terulet
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 Azonosítási jelentés (65/2013 (III.8.) Korm. Rendelet 2.§(2) bek)
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 3 000 Ft5 000 Ft
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 Az eljárás a Ket. alapján történik, figyelemmel a 2012. évi CXLVI. törvény és a 65/2013 (III.8.) Korm. rendelet előírásaira) ennek főbb lépései:
- azonosítási jelentés benyújtása
- a jelentésben foglaltak vizsgálata
- döntés a kijelölésről
- kijelölés esetén nyilvántartásba vétel
- kijelölés esetén kötelezés üzemeltetői biztonsági terv készítésére
- az üzemeltetési biztonsági terv vizsgálata
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 Zala Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 Eljárást megindító irat benyújtási határideje:2014-06-28
 Ügyintézési határidő:30 naptári nap
 Fellebbezésre nyitva álló határidő:15 naptári nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája ( A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 az eljárás az ügyfél számára kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány használatához nem kötött
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás ( Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 az eljáráshoz elektronikus szoftverek nem szükségesek
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről ( A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
 Eljárási szabályok (melyek az ügyfelet megillető jogokat és az ügyfelet terhelő kötelezettségeket is rögzítik):
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 A szakmai előírásokat tartalmazó jogszabályok:
 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 1

vissza a lap tetejére

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap