Ezredessé léptették elő Kránicz Dezsőt

2021. május 04.

Nemzeti ünnepünkön, 2021. március 15-én dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság főigazgatója életútja elismeréseként nyugállományú tűzoltó ezredessé léptette elő Kránicz Dezső nyugállományú tűzoltó alezredest, Keszthely Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságának egykori tűzoltóparancsnokát. Kránicz Dezső a hivatásában eltöltött 38 évnyi munkaviszony, valamint 22 évnyi parancsnoki szolgálat teljesítése után 2008-ban vonult nyugállományba, példás örökséget hagyva utódaira.

Kránicz Dezső 1948-ban született Sármelléken. Fiatalon rendszeresen részt vett a helyi önkéntes tűzoltó egyesület által szervezett versenyeken, ami arra ösztönözte, hogy tűzoltói pályára lépjen. 1970-ben felvették a Veszprém Megyei Tűzoltóság állományába, majd ezután szó szerint a mélyvízben találta magát: beosztott tűzoltóként az akkori tiszai árvíznél teljesített szolgálatot Szeged környékén. 

Még ugyanebben az évben megkezdte tanulmányait az akkori BM Akadémia tűzoltó tagozatán, melyet 1972-ben sikeresen befejezett. Ezután parancsnokhelyettes lett Tapolcán, majd Keszthelyre került. Itt végigjárta a ranglétrát: 1973-ban őrségparancsnok, 1974-ben szolgálatparancsnok, 1976-ban pedig parancsnokhelyettes lett, 1987-től pedig - nyugdíjazásáig - Keszthely Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságának parancsnoka lett. Kinevezésének évében egyébként elvégezte a Rendőrtiszti Főiskola igazgatás-rendészeti szakát, majd Moszkvában a tűzoltó továbbképzést, az utolsó, ott képzett magyar csoport tagjaként. 

Szolgálati ideje alatt több kiemelkedő eset is történt, ami élénken él az emlékezetében. Ilyen volt a mikopusztai és a fenékpusztai lengyárakban történt tűzesetek, de a hévízi termálszállodában keletkezett tüzet is ide sorolja. A műszaki mentések közül pedig a tragikus, 2002-es balatonszentgyörgyi buszbalesetet emelte ki, amely 20 ember halálát követelte. 

Munkáját az elismerések sem kerülték el. 1977-ben megkapta a Haza Szolgálatáért Érdemérmet, 1980-ban a Tűzbiztonsági Érmet, 1997-ben tanácsosi címet adományoztak neki, 2007-ben pedig megkapta a Magyar Köztársaság Katonai Tagozatának Arany Érdemkeresztjét is.  

A megbecsüléseken túl az tölti el leginkább büszkeséggel, hogy a rábízott feladatokat mindig jó erőben, egészségben tudta végrehajtani és nagy örömére szolgál, hogy mindig számíthatott beosztottjaira, akikkel nagyon szeretett együtt dolgozni. Nem győzte hangsúlyozni, hogy mennyire büszke az embereire, akiket mindig türelemre, nyugalomra, békességre és szeretetre nevelt. Ezen kívül örül, hogy a keszthelyi tűzoltók rendre kiemelkedő eredményeket értek el a megyei és az országos versenyeken. Ebben óriási szerepe volt, hiszen ez volt az eredménye annak a közös munkának, aminek alapjai az összetartozásra, egymás segítésére, a lojalitásra és a bajtársiasságra épültek. 

Kránicz Dezső – immáron nyugdíjasként – szabadidejét két unokájának, a 10 éves Gergelynek és a 2 és fél éves Marcellnek szenteli, de persze jut idő a hobbira is, a horgászatra. Emellett szívesen kertészkedik, valamint szőlőjében, gyümölcsösében tevékenykedik és – mint mondta – mindig akad munka a balatongyöröki hétvégi háznál is. 

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében gratulálunk Kránicz Dezső – immáron – nyugállományú ezredesnek, és jó erőt, egészséget kívánunk!