Tartalomjegyzék

Miháld ÖTE bemutatása

2020. július 30.

Miháld településen mintegy 800 fő él, közel 20 kilométerre található a vele együttműködési megállapodással rendelkező Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságtól.

Az egyesület 1897-ben alakult, működése azóta folyamatos. Az önkéntességet az 1940-es évek közepéig a település életében való aktív szerepvállalás jellemezte. Ez a szerepvállalás később az alapfunkció betöltésére korlátozódott. A település fekvésének köszönhetően az egyesület fontos szerepet töltött be a környező települések védelmében is, emiatt az 1960-as években került sor új szertár építésére, és ezen időszaktól kezdve folyamatosan rendelkezésre állt egy gépjárműfecskendő is a környező települések tűzvédelme érdekében. 

Az egyesület jelenleg két szerállással rendelkezik, ezen kívül oktatóterem, parancsnoki iroda, konyha és szociális helyiségeket is alakítottak ki az idők során az önkéntesek még tökéletesebb csapattá kovácsolása érdekében.

A miháldi önkéntes tűzoltók évi öt-tíz káreseménynél kell, hogy beavatkozzanak, segítve a hivatásos tűzoltók munkáját. A leggyakoribb beavatkozások a fakidőlések, avartüzek. Aktívan részt vesznek különböző tűzoltóversenyeken és helyi rendezvényeken is.

Az egyesület igen nagy gondot fordít a megelőzésre, azon belül is a lakosság tájékoztatására. Évente képzéseket szerveznek a tagság és a lakosság részére tűzmegelőzési kérdésekben, rendszeresen részt esznek a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban szervezett kampányban. Télen a Vöröskereszt helyi szervezetével együttműködve az idősekkel kapcsolatos feladatokat is végezik (rendszeresen felkeresik őket, tűzifát biztosítanak, szükség esetén megközelíthetővé teszik az ingatlant).

A Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltósággal 2010-ben kötöttek együttműködési megállapodást. Amióta lehetőség van rá, a minden évben kiírt ÖTE pályázatokon sikerrel pályáztak. Ezen kívül kisebb nagyobb sikerrel vesznek részt az Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain illetve a vidékfejlesztési pályázatokon

Jelenleg az egyesület tulajdonában lévő két gépjármű : az IFA gépjárműfecskendő 2000 liter víz helyszínre juttatására képes. Másik járművük egy Mercedes-Benz 308 tűzoltó gépjármű. 

Az önkéntesek védelmét, az egyéni védőfelszerelések a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázatok segítségével megvalósított folyamatos fejlesztése biztosítja. Az egyesület teljes létszáma mintegy negyven fő, akik közül a beavatkozásra tizenhét fő jogosult.

Az egyesület 2016.január 1-től Miháld, Sand, Pat, községek területén önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként működik tovább. Jövőbeni tervek között prioritást élvez az egyéni védőfelszerelések folyamatos fejlesztése, illetve a több, mint ötven éves szertár felújítása, valamint egyik leginkább égető probléma a további fiatal önkéntesek bevonása, ugyanis csak így tartható fenn továbbra is ez a közel százhúsz éves egyesület.