Sajtóbejárás az épülő letenyei katasztrófavédelmi őrsön

2018. április 17. 13:27

A mai napon lehetőségük volt a sajtó munkatársainak betekintést nyerni az épülő letenyei katasztrófavédelmi őrs munkálataiba, melynek rendszerbe állásával tovább csökken a tűzoltók tűzesetekhez vagy műszaki mentésekhez vonulásának ideje.

A mentő tűzvédelem Magyarországon kialakított rendszerében a tűzoltóságok területvédelmet látnak el, azaz egy-egy hivatásos tűzoltóság több település védelmét biztosítja. Az események felszámolásának hatékonyságát, illetve a műszaki mentéseknél az életmentés eredményességét jelentősen befolyásolja, hogy a jelzéstől számítva mennyi idő alatt érkeznek ki a káreset helyszínére és kezdik el a beavatkozást a riasztott tűzoltó erők. Jelenleg még vannak olyan települések az országban, ahol ez 25 percnél hosszabb időt jelent, ezek a helyek úgynevezett „fehér foltnak” számítanak. E fehér foltok felszámolása érdekében került beindításra az ún. „őrsprogram”.

Az őrsprogram lényege, hogy nem önálló parancsnokságként, hanem egy meglévő hivatásos tűzoltóság részeként egy gépjárműfecskendőt fél raj (4 fő) kíséretében a fehér foltokhoz közelebb eső településre helyezünk ki. Az őrs a hivatásos tűzoltó-parancsnokság alárendeltségében, de önálló működési területen látja el feladatait, növelve a mentő tűzvédelmi feladatok ellátásának hatékonyságát.

A sajtóbejárás elején Egri Gyula tűzoltó ezredes, megyei igazgató ismertette, hogy a letenyei katasztrófavédelmi őrs felállításával 29 zalai település esetén rövidül le jelentősen a tűzoltók vonulási ideje, az érintett településeken átlagosan az eddigi időtartamnak a felére és több, mint 18 ezer emberhez ér el előbb majd a tűzoltói segítség.

Farkas Szilárd Letenye város polgármestere köszönetét fejezte ki a katasztrófavédelemnek és a magyar államnak, hogy megvalósulhatott ez a helyi emberek által is rég várt beruházás és kiemelte, hogy biztos abban, hogy az egyik legnagyobb becsben tartott épület lesz a tűzoltóőrs a településen.

Az Európai Uniós projekt során a Letenyei önkormányzattól kapott 1664 négyzetméteres területen 134 millió forintból épül föl a két beállásos 320 négyzetméteres könnyűszerkezetes tűzoltó őrs. Ezeket a könnyű szerkezetű őrsöket minimum ötven évre tervezték és nagy előnye, hogy az elkészülte után szinte gondozásmentes épületként fog funkcionálni. A hivatásos kollégák gépjárműfecskendője mellé a több éve kiemelkedő színvonalon működő helyi önkéntes tűzoltók gépjárműfecskendőjük is méltó elhegyezési körülményeknek örvendhet, és nagyobb beavatkozások esetén hivatásos kollégáik munkáját segítik, ahogy tették ezt az elmúlt évek során is.

A katasztrófavédelem folyamatos jelenléte növelni fogja Letenye város és vonzáskörzete lakosságának biztonságérzetét, de nem csak a biztonság „érzetét” adja, hanem valós biztonságot is fog jelenteni, mind az itt élők, mind az itt működő vállalkozások számára.

Fotó: Cseresznyés Dániel tű. fhdgy - Zala MKI


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap