Zala Különleges Mentők és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Neve:„Zala Különleges Mentők és Önkéntes Tűzoltó Egyesület"

  adószám: 18966682-1-20

(jogelőd: Zalaegerszegi Különleges Mentők Kiemelten Közhasznú Egyesülete)

Rövidítése: ZKM

Angol elnevezése: „ZALA SPECIAL RESCUE” TEAM

Székhely:            8900 Zalaegerszeg, Építők útja 5. 3/9.

Rendeltetése: Regionális rendeltetésű mentőszervezet a területi veszélyeztetettségnek megfelelően létrehozott, a hazai és nemzetközi segélynyújtásban bevethető csapat.

Rendeltetése:   KÖZEPES VÁROSI KUTATÓ ÉS MENTŐ CSAPAT

Nemzetközi meghatározás: MEDIUM URBAN SEARCH AND RESCUE TEAM

Riasztás, mozgósítás, bevetés: a mentőszervezet bevetésre és gyakorlatra történő riasztása, mozgósítása, valamint hazai és nemzetközi szintű bevetése a szervezet elnökének döntése alapján történik.

Képességei: az ENSZ Nemzetközi Kutatás és Mentési Tanácsadó Csoport (INSARAG) Irányelvek és Módszertannak megfelelően képes a következőkre: eltűnt személyek keresése, kutatása, mentése kereső kutyákkal (a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálattal együttműködve) és műszaki kereső berendezésekkel, beleértve a nagytömegű tereptárgy megemelésével történő mentést, vasbeton és acélszerkezetek bontása, kötelekkel végzett speciális  alpintechnikai műveletek, dúcolási szakműveletek, újraélesztési és életben tartási szakműveletek. Egy beavatkozási helyen 7 napon keresztül napi 24 órás munkavégző képesség. 

Megalakulás ideje: 2003. június 25.

Történetük, eredményeik: 

2003. június 25-én tucatnyi alapító elhatározásából és lelkesedésével megalakult Zalaegerszeg mentőcsoportja. Később az egyesülethez több keszthelyi tűzoltókolléga, a katasztrófavédelem dolgozói, mentősök, orvosok és önkéntesek is csatlakoztak. Sorainkba - túlzás nélkül mondhatjuk - profik tartoznak: tűzoltók, orvosok, mentősök, de megtalálhatók nagyon lelkes „civilek” is.

Az alapítás óta a tagok sokrétű, a mentési munkák során szükséges képesítéseket szereztek: különféle alpin és búvár fokozatok, speciális eszközök és gépek használatára jogosító képesítések. Az egyesületből hárman rendelkeznek ENSZ OCHA INSARAG vizsgával. 2005 novemberében sikeres vizsgát tettünk az ENSZ OCHA INSARAG elveknek megfelelően közép-kategóriából, így műszaki mentő, egészségügyi és logisztikai képzettségünkkel bekerültünk az ENSZ OCHA regisztrációs rendszerébe. 2012. április havában sikeresen teljesítettük Győrben a Nemzeti Minősítés feltételeit is.

Az egyesület a lehetőségeihez mérten fejleszti a technikai felszereltségét, az évek során láncfűrészeket, fúró- és bontókalapácsot, alpin mentőhordágyat, víztisztító berendezést, műholdas helymeghatározót és motorcsónakot is beszereztünk.

Az alapítás óta folyamatosan gyakorlatokon, tréningeken, bemutatókon vettünk részt, de éles személykeresések és valós katasztrófahelyzethez való riasztás is történt.

Együttműködési szerződésünk van a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházzal és a Zala Vármegyei Vöröskereszt szervezetével.

A felsorolás alapján tehát nem tűnik szerénytelenségnek: az egyesület éjjel-nappal alkalmas mindenféle mentésben és keresésben való részvételre.

A megalakulást követő első két év a felszerelések beszerzésének és a képzéseknek az évei voltak. Beszereztük az alpintechnikai eszközöket, és 16 fő sikeres alpintechnikai vizsgát tett. Kialakítottuk az egészségügyi csoportot is 3 sebészorvossal és mentős kollégákkal. 2005 év végére sikerült az eszközöket is biztosítani a munkájukhoz.

2005 év nyarán volt az első komoly erőpróba, amikor Lengyelországban, Zaganban bevetési gyakorlaton vettünk részt. Tagjaink alig, hogy hazaértek, máris indultak Romániába, Vrancea megyébe, a 2005. évi román árvíz károsultjainak megsegítésére. A csapat egy kamion, vállalkozók által felajánlott gyógyszert is vitt magával.

Az év végén komoly erőpróba volt az INSARAG minősítő gyakorlaton való megfelelés, melyet Lentiben hajtottunk végre. A csapat sikeresen minősítette magát a „közepes” városi kutató-mentő feladatok végrehajtására.

2006-ban, a tavasz folyamán, több személy keresésében is részt vettünk, majd egy komoly erőpróba következett, mert lengyel barátaink meghívtak bennünket egy „éles” mentési gyakorlatra Borne-Sulinowoba. Ez volt a csapat első komoly, nagy romos területen végrehajtott kutatási, mentési feladata. Nagyon sok mindent megtanultunk és begyakorolhattunk a helyszínen. Alig, hogy hazaérkezett a csapat, máris indult tovább a bulgáriai Montanába, ahol egy mentési gyakorlaton vettünk részt az OKF támogatásával.

2007 májusában elérkezett az idő, hogy a szakma hazai és nemzetközi képviselőit meghívva Magyarországon rendezzünk egy mentési gyakorlatot.

Az "Életbevágóan fontos" nemzetközi mentési gyakorlatnak (Ausztria-Magyarország Interreg III Közösségi Kezdeményezés) május 15-17. között adott otthont Zala vármegye. Résztvevők voltak: burgenlandi és jennersdorfi Vöröskereszt eü. és kutyás csapata, Kelet-Magyarországi Speciális Mentõcsapat, MMSZ-Csépai Önkéntes Tűzoltó Egylet, Pannon Kutyás Kutató-Mentõk, és a Zalaegerszegi Különleges Mentõk csapata.

A sorozatos feladatok mellett egyre jobban összekovácsolódott a csapat. Sajnos az egyik alapítótagunk 2009. áprilisában elhunyt, az ő halála komoly veszteség volt a csapatnak, mert a technikai rész vezetőjeként komoly űr maradt utána. 2009-ben újabb búvárok kiképzését kezdtük meg, mely munka több évre is feladatot fog jelenteni.

2009. októbere, Nyugat-Szumátra: Földrengés, földcsuszamlás áldozatainak felkutatása, műszaki mentés, orvosi ellátás. Csapatunk teljes felszereléssel részt vett a kutatás-mentés munkájában.

2012. májusában az egyesület megszerezte ismét az ENSZ INSARAG város-kutató mentő minősítést. A HUSZÁR Különleges Mentőszervezetbe 12 fő vesz részt, akik sikeresen közreműködtek a HUSZÁR Mentőszervezet 2012. októberi nemzetközi minősítésén.

A csapat az elmúlt 10 évben bizonyította, hogy mindig és minden helyzetben lehet számítani ránk. Mi továbbra is segíteni szeretnénk a rászorulókon.

2017 májusában sikeres újraminősítő vizsgát tettünk (ENSZ INSARAG).

2017 az Egyesület életében egy nagyon mozgalmas év volt: februárban 10 fővel részt vettünk egy Észtországban rendezett nemzetközi gyakorlaton, majd májusban sikeres újraminősítést szerzett a HUSZÁR Önálló Rendeltetésű Önkéntes Mentőszervezet, melyben egyesületünk is tevékenyen részt vett 12 fővel, novemberben pedig egy egész napos mentési gyakorlatot hajtott végre egyesületünk a zalaegerszegi Gébárti-tónál, vízből- és magasból-mélyből mentési feladatok végrehajtásával, valamint kiegészítő logisztika biztosításával.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap