Szabadtéri tüzek Zalában: eddig 650 hektár vált a lángok martalékává

2022. június 29.

Zala megyében az utóbbi napokban ismét megszaporodtak a szabadtéri tüzek, melyek száma ebben az évben már meghaladta a százhatvanat. Ez egyben azt is jelenti, hogy megyénkben közel 650 hektár vált már a lángok martalékává. Az elmúlt napokban több helyszínen is mezőgazdasági munkagépek gyulladtak ki, és volt olyan helyszín is – Nagykanizsa térségében – ahol az égő járműről a gabonára és a tarlóra is átterjedt a tűz!

Általános jelenség, hogy a nyári hőség, valamint a mezőgazdasági munkák idején emelkedésnek indul az ilyen jellegű riasztások száma, azonban a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy odafigyeléssel elkerülhetők a veszélyes helyzetek! 

Fontos észben tartani azt, hogy a száraz időjárás esetén a kerti munkák részeként végzett zöldhulladék-égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet! Ez a természeti és épített környezetet jelentősen veszélyezteti. Zala megyében idén egy ember életét vesztette Gyenesdiáson, éppen egy szabadtéri tűzgyújtás miatt. 

Éppen ezért ügyelni kell arra, hogy 

 • belterületen történő égetést önkormányzati rendeletek szabályozzák, melyek világosan meghatározzák, hogy mikor és milyen időpontban lehet égetni. Kérjük, hogy aki belterületen égetni szeretne, az mindenképpen tájékozódjon az adott önkormányzatnál!
 • ezek a rendeletek nem egységesek, önkormányzatonként eltérnek. Amennyiben egy település rendeletben nem szabályozza az égetést, úgy az adott helyen növényi hulladék égetése tilos!
 • a külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak kell jelezni. 
  Az ehhez szükséges dokumentum innen letölthető: https://zala.katasztrofavedelem.hu/25986/iranyitott-egetes
 • ilyen égetés kizárólag növény-egészségügyi okokból történhet, vagy ha a növényi hulladék megsemmisítése, elszállítása más módon nem megoldható. Itt nem elegendő a szubjektív megítélés illetve pusztán a kényelmes megoldás választása.
 • ahol nem növény-egészségügyi ok áll a háttérben, vagy egyébként a növényi hulladék megsemmisítése más módon megoldható, ott komoly bírságot vonhat maga után ezek meggyújtása!

Mikor járunk el jól az égetésnél? Akkor, ha 

 • mindig száraz a növényi hulladék, amelyet meggyújtunk!
 • a tűzbe egyéb anyagot, például kommunális hulladékot, autógumit nem dobunk!
 • biztonságos távolságot tartunk a környező értékektől (épületek, építmények, erdők, fásítások, nádas stb.) !
 • ismerjük az adott település égetési szabályzatát!
 • a tüzet soha nem hagyjuk őrizetlenül!
 • tartunk az égetés közelében megfelelő mennyiségű oltóanyagot (víz, homok, adott esetben tűzoltó készülék)!
 • gondoskodunk a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla)!
 • feltámadó szelet tapasztalunk, azonnal eloltjuk a tüzet!

Az a személy, aki az érvényben lévő szabályokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal és környezetvédelmi bírsággal is sújtható! Ez – az okozott károk megtérítésén túl és az előidézett károk mértékétől függően - húszezertől hárommillió forintig is terjedhet! Javasoljuk, hogy aki ezt el szeretné kerülni, az egyrészt tájékozódjon, másrészt gondolkodjon alternatív megoldásokban, így például a zöldhulladék elszállításában, elszállíttatásában, vagy komposztálásában.

A mezőgazdasági munkálatokat végzőknek különösen ügyelniük kell arra, hogy 

 • gabonatáblán, annak közvetlen közelében tilos dohányozni, a munkagépek vezetőfülkéjében is!
 • a mezőgazdasági munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit pontosan kell beállítani, ezeket rendszeresen kell olajozni, zsírozni, mert ha ezek felforrósodnak, meggyújtják a munka közben rárakódott növényi törmeléket és akár az egész gabonatáblát!
 • a munkagépet meg kell tisztítani a rárakódott olajsártól, növényektől!
 • a betakarítást és a termények szállítását végző munkagépekre, járművekre is kell tűzoltásra alkalmas készülék!
 • a munkagépek elektromos vezetékeinek szigetelését, rögzítettségét, az akkumulátor szigetelését érdemes használat előtt ellenőrizni!
 • a kombájnoknak földelőlánccal kell rendelkeznie!
 • ellenőrizni kell a kipufogórendszert, mert a sérült illesztéseknél, lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz meggyújthatja a növényzetet!
 • az üzemanyagellátó- és olajtovábbító rendszereket is ellenőrizni kell, mert a kiszabadult kenőanyag vagy üzemanyag könnyen tüzet okozhat!
 • a gabonatáblán lévő munkagépek kipufogóira szikrafogót kell tenni!

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a felsorolt tanácsok megfogadását, hiszen így jelentősen csökkenthető a nagyobb kiterjedésű tüzek kockázata! Fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon. 

***