Tájékoztatás a szolgáltatási felügyeletről


2009. október 1-től az alábbi szolgáltatási tevékenységek csak a felügyeletet ellátó hatósághoz tett bejelentést
követően végezhetőek
, melynek szabályai 2013. január 01-től megváltoztak.

A bejelentés-köteles tevékenységek és a felügyeletet ellátó hatóságok:

•     tűzoltó készülékek karbantartása: a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság,
•     tűzoltó   technika   felülvizsgálata,   javítása:   a   lakóhely,   illetve   a   székhely   szerinti   katasztrófavédelmi igazgatóság,
•     beépített   tűzjelző   berendezés vagy tűzoltó  berendezés  kivitelezése,   karbantartása,  javítása,   telepítése, felülvizsgálata: a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság,
•     tűzátjelzés   fogadása,   tűzjelző   vagy   tűzoltó   központok,   valamint   tűzjelző   és   tűzoltó   központok távfelügyelete: a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság,
•     tűzvédelmi   szakvizsgával   összefüggő   oktatásszervezés:   a   lakóhely,   illetve   székhely   szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság,
•     tűzvédelmi szakvizsgáztatás: a lakóhely, illetve a székhely szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság.

A  bejelentéseket   –   Zala   megyei   lakhellyel,   székhellyel   rendelkezőknek  –   a  Zala   Megyei   Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által kiadott, jogszabályokon alapuló adatlapjain kell megtenni.
A bejelentés eljárási illetéke 3.000,- Ft.

A   szolgáltató   a   tevékenységének   új   foglalkozási   ággal   történő   bővítését,   a   korábban   bejelentett   adataiban
bekövetkezett változást, vagy a tevékenységének megszűnését haladéktalanul köteles adatváltozásként bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.
Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.
A tevékenység megkezdésének feltétele nem a hatóság (katasztrófavédelmi igazgatóság) által kiállított igazolás kézhez vétele, hanem a bejelentés megtétele, melyet a bejelentő hitelt érdemlő módon tud igazolni.

2013. januári változások:
•     A   bejelentésköteles   tűzvédelmi   szolgáltatási   tevékenységekkel   kapcsolatos   közigazgatási   hatósági eljárásokban   (bejelentés,   nyilvántartás)   a   lakóhely,   illetve   a   székhely   szerinti   katasztrófavédelmi igazgatóságok járnak el.
•     Az   oktatásszervezők   félévente,   január   31-ig   és   július   31-ig,   a   Zala   Megyei   Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghatározott formátummal, elektronikus úton tájékoztatják az Igazgatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről.
•     A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság zala megye területén lévő, a közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosult kéményseprő-ipari közszolgáltatókról nyilvántartást vezet Kapcsolódó jogszabályok:
•     A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
•     A   szolgáltatási   tevékenység   megkezdésének   és   folytatásának   általános   szabályairól   szóló   2009.   évi
LXXVI. törvény
•     A  tűzvédelmi   hatósági   feladatokat   ellátó  szervezetekről,   a   tűzvédelmi   bírságról   és   a   tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet.
•     A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet.
•     A bejelentésköteles tűzvédelmi  szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet.
•     A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC törvény