Kimenekítés, kitelepítés


Vannak olyan katasztrófahelyzetek (árvíz, veszélyes anyag kiszabadulása szállítása vagy a felhasználás során, nukleáris erőmű balesete, földrengés), amikor a lakosságnak el kell hagynia ideiglenesen a lakóhelyét, ezt nevezzük kitelepítésnek, kimenekítésnek.

  • Kitelepítés: a veszélyeztető esemény által sújtott vagy fenyegetett területen élő személyeknek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz szükséges anyagi javaknak tervezett, szervezett kivonása.
  • Kimenekítés: amikor a kitelepítésre nincs elég idő és a veszélyeztető esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása.
  • Kitelepítés, kimenekítés elrendelése és visszatelepítés: A kitelepítésről, kimenekítésről szóló felhívást a helyi rádió, televízió, írott sajtó, falragaszok, hangosbemondó útján teszi közzé a település polgármestere. A felhívás közzététele után haladéktalanul meg kell kezdeni a készenléti csomag összeállítását, majd jelentkezni kell a megadott gyülekezési helyen, ahol személyi igazolvány alapján nyilvántartásba veszik a kitelepítendő, kimenekítendő lakosságot. Lehetőség van saját járművel rokonokhoz történő elutazásra is. Ilyenkor ezt a szándékot a gyülekeztető helyen közölni kell. A veszélyeztető esemény elmúltával, illetve a következményeinek felszámolása után haladéktalanul megkezdődik a lakosság visszatelepítése.