Kérelemre indult iparbiztonsági hatósági eljárások


Vonatkozó jogszabályok:

 

A veszélyes tevékenység (üzem) azonosítása és az üzemeltetői bejelentés vizsgálata

Eljáró hatóság

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ügyintézési határidő

60 nap

Igazgatási szolgáltatási díj

100 000 Ft

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • üzemazonosítási adatlapokat,
  • méretarányos, aránymértékkel/méretskálával ellátott térképet az üzem környezetéről,
  • helyszínrajzot az üzemről, megjelölve a veszélyes anyagok elhelyezkedését és mennyiségét, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményeket (a rendeltetésük megadásával),
  • az ügyben eljáró meghatalmazott személy részére szóló meghatalmazást,
  • a képviseleti jogosultság igazolására alkalmas iratot és
  • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését hitelt érdemlően bizonyító iratot.