Jelentkezés rendje-időpontok-jelentkezési lap


 


A Közösségi Szolgálatra jelentkezés:
 

Katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra jelentkezhet minden olyan 9-11. évfolyamon tanuló középiskolai hallgató, aki szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez önkéntes tevékenységet, más személyek, vagy a közösség javát szolgálva. Az érintett középiskolák a 9-11. évfolyamos tanulóik részére letöltendő 50 óra közösségi szolgálatot lehetőleg a három tanévre arányosan elosztva szervezik meg. A tanuló választása szerint dönthet, hogy közösségi szolgálatot egy, vagy több intézményben kívánja-e teljesíteni. Ez utóbbi esetében, „Teljesítési igazolás” csak akkor adható ki, ha a jelentkező a Fogadó intézménynél, legalább két tevékenységi körből, minimum 20 össz. óraszámot teljesített!
A 2012/2013. tanév megkezdését követően a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság koordinálásával a Katasztrófavédelmi Kirendeltségek (lásd: fogadó intézmények) végzik az illetékességi területükön működő középfokú oktatási intézmények megkeresését és tájékoztatását a KSZ teljesítésének lehetőségével kapcsolatban, a részükre az alábbiakat tartalmazó dokumentumcsomag átadásával együtt:
                              a) együttműködési megállapodás,
                              b) lista a KSZ teljesítésének feltételeiről és lehetőségeiről,
                              c) a fogadó szervezetek listája és elérhetőségei.

A fogadó intézmény együttműködési megállapodást köt a közösségi szolgálatra jelentkező tanuló(k) küldő intézményével.
Küldő intézmény: az a középfokú oktatási intézmény, amelynek képzési időtartama érettségi vizsga kötelezettségével zárul.

Közösségi szolgálat teljesítésére meghirdetett időpontok:

Zalaegerszeg KvK-n:      ünnepnap, szünnap kivételével minden héten: csütörtök 14:00-16:00  

Nagykanizsa KvK-n:      minden hónap utolsó teljes hetében: hétfőtől - csütörtökig    14:00-16:00   

Keszthely KvK-n:     március – április – május minden hetében: szerdán és csütörtökön 14:00-16:00