Hírek


Továbbra is sokan vesznek részt a közösségi szolgálatokon
2018. március 12. 13:59
A tanév második félévében is sokan választották a katasztrófavédelmet, közösségi szolgálatuknak a teljesítésének helyszínéül.

A módosított közoktatási törvény a középiskolások számára ötven óra közösségi szolgálat teljesítését írja elő az érettségi vizsga előfeltételeként. A fiataloknak három év alatt kell összegyűjteniük az előírt órakeretet, a jogszabály pedig javasolja, hogy ez időszak alatt minél több területen próbálják ki magukat és szerezzenek tapasztalatot.

A vonatkozó törvény és rendelet alapján a közösségi szolgálat többféle területen is teljesíthető, melyek közül talán a legspeciálisabb terep a katasztrófavédelem, a szervezet sokféle és érdekes foglalkozásokat biztosít, ezért a fiatalok számára sok tekintetben különlegesnek számít, nem kis részben ez magyarázhatja az érdeklődők egyre növekvő számát. Vonzó lehet a középiskolások számára az is, hogy az ország egész területén – így Zala megyében is – mód van a szolgálat teljesítésére.

A katasztrófavédelem komplex feladatrendszerén belül a lakosságfelkészítési feladatok megújítása révén cél a katasztrófavédelmi ismeretek minél szélesebb körű terjesztése, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség erősítése, valamint az önmentő képesség növelése. Ezeknek a céloknak a teljesülése az ifjúságon, a diákokon keresztül érhető el a leghatékonyabban. Ezért is kiemelkedő eredmény, hogy a katasztrófavédelem is folyamatosan lehetőséget teremt a közösségi szolgálat teljesítésére, illetve az, hogy egyre több tanulót fogadnak és oktatnak felelősséggel. Nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy a közösségi szolgálatban résztvevő diákokon keresztül a katasztrófavédelem üzenete eljut a családtagokhoz és a barátokhoz, ezáltal növekszik a lakosságvédelmi felkészítéssel érintettek köre.

Fotós: Zala MKI/ archív