Hírek


„Tűzről pattant”
2016. március 25. 08:00
Ezzel a címmel hirdeti meg 2016-os alkotói pályázatát az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. Újdonság, hogy az idén már óvodások alkotásait is várják. Az az óvoda, illetve általános iskola, ahonnan a legtöbb pályamű érkezik, tűzoltói bemutatót és korosztálynak megfelelő tűzvédelmi oktatást kap.

A tűzvédelmet a középpontba állító pályázat célja, hogy a gyerekek kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas, egyben veszélyes világát. Ezt megtehetik magának a hivatásnak a bemutatásával, egy-egy tűzoltói beavatkozás ábrázolásával ugyanúgy, mint bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó alkotással.

A bírálóbizottság a felmenő rendszerű pályázatra érkező műveket alkotóik kora alapján három csoportban értékeli: külön a 6-10, a 11-14, valamint a 15-18 éves diákok által készített munkákat. Az általános és középiskolásoktól szabadkézi grafikát, montázst, számítógépes grafikát, mémet, vagy videót várnak, az óvodások szabadkézi rajzokkal pályázhatnak.

Az országos pályázat fővédnöke dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottságot dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő, az OTB ügyvezető elnöke vezeti. A megyei pályázat védnöke Egri Gyula tű. ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, a területi tűzmegelőzési bizottság elnöke, a megyei bírálóbizottság elnöke pedig Arany Gábor, a Zalai Hírlap újságírója.

A pályaműveknek május 20-ig kell beérkezniük. A szabadkézi rajzokat, grafikákat és a montázsokat eredetiben, postai úton (8900 Zalaegerszeg, Pf. 109.), vagy személyesen (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54.) kell eljuttatni az igazgatóságra. A többi kategóriában készült alkotásokat e-mailben (zala.titkarsag@katved.gov.hu) vagy elektronikus adathordozón postai úton, vagy személyesen juttathatják el az igazgatóságokra. Az alkotás leadásakor megadandó adatok: név, életkor (a pályázat beérkezési határidejének napján betöltött életkor), e-mail cím, telefonos elérhetőség. Az alkotások mellé a szülő vagy gondviselő hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell.

A bírálóbizottság a korcsoportokon belül kategóriánként három-három alkotást díjaz, az első helyezett alkotások pedig automatikusan részt vesznek az országos versenyben is, amelynek első helyezettjei családjukkal balatoni nyaraláson vehetnek részt. A fővárosi, megyei eredményeket május 27-én hirdetik ki, az országos eredményhirdetés június 10-én lesz.

Az az iskola, illetve óvoda, ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb iskola 2016”, illetve a „Legkreatívabb óvoda 2016” címet, emellett az intézmény tűzoltói bemutatót (füstsátor, tálcatűz oltás, olajtűz oltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatást kap.


 

Kapcsolódó információk: