Hírek


Két pályázat is szól a roma származású fiatalokhoz
2015. augusztus 11. 12:42
A pályázatok alapján a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatandó tanulmányokhoz kaphatnak támogatást a roma származású fiatalok. Előbbi esetében a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében tanuló fiatalok pályázhatnak. A húszezer forintos hozzájárulással tizenöt diák tanulmányait tudják segíteni. Az egyetemi tanuláshoz kapcsolódó pályázat segítségével öt, a Katasztrófavédelmi Intézet alap-, vagy mesterképzésén tanuló hallgató juthat támogatáshoz.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris képzésében már részt vevő roma származású fiatalok tanulmányainak eredményes befejezése és a diákok céltudatos katasztrófavédelmi pályaválasztása érdekében. A szeptember elsejétől január harmincegyedikéig tartó képzésre vonatkozóan tizenöten részesülhetnek egyszeri, húszezer forintos hozzájárulásban. A pályázatot október 20-ig kell elküldeni a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humánszolgálatának postacímére, a borítékon fel kell tüntetni a pályázat címét. A pályázatot november 15-ig bírálják el.
 
A főigazgatóság az idén is támogatja a roma fiatalok felsőoktatásban való részvételét. A nekik szóló pályázatot azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben tanulmányokat folytató roma származású fiatal hallgatók nyújthatják be, akik tanulmányaikat már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervében meghatározott krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban legalább 3,5-es tanulmányi átlagot értek el, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják. A legalkalmasabbnak ítélt öt pályázó havonta meghatározott összegű támogatást kap. Ennek a pályázatnak a határideje október 31-e, a dokumentációt szintén a főigazgatóság humánszolgálatának postacímére kell elküldeni, végeredmény november 30-án várható.
 
Részletesebb tájékoztatás mindkét pályázatról a +3620/820-05-38 telefonszámon kérhető.


 

Kapcsolódó információk: