Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Felkészül-e a katasztrófavédelem a súlyos baleset bekövetkezésekor szükséges lakosságvédelmi feladatok végrehajtására? Hogyan történik a felkészülés?

A katasztrófavédelem területi szerve a polgármesterrel együttműködve a felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem által veszélyeztetett település lakosságának mentése céljából külső védelmi tervet készít. A külső védelmi tervet a benne foglaltak megvalósíthatóságának ellenőrzése érdekében a polgármester a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv vezetőjével együtt rendszeresen gyakoroltatja. Évente kell lefolytatni olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely része, illetve 3 évente olyan gyakorlatot, amelyben valamennyi érintett szervezet részt vesz. A gyakorlat célja az ismeretek elmélyítése, a tervben megjelölt szervezetek közötti együttműködés gyakorlása.