Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Ózdi martinsalakos házam károsodását 2004 februárjában jelentettem be a község jegyzőjének. Részesülhetek-e támogatásban, mik a támogatás feltételei?

Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosai támogatásának feltételeit a 40/2003.(III.27.) kormányrendelet, és 2003. óta az adott évre vonatkozó költségvetési törvények rögzítik.
Támogatásban részesíthető minden lakástulajdonos, aki lakóépületének károsodását 2002. január 15-ig bejelentette és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megrendelt szakértői vizsgálat megállapította, hogy az ózdi martinsalak felhasználása miatt, építési engedéllyel épített, általa lakott lakását, lakóépületét kár érte.
 
A rendelet értelmében a tulajdonosnak vállalnia kell, hogy amennyiben helyreállított vagy vásárolt lakóingatlanát öt éven belüli elidegeníti, a támogatásként kapott összeget az állam számára visszafizeti, és hozzájárul ahhoz, hogy ennek biztosítékaként az újonnan épített vagy vásárolt, illetve a helyreállított lakóingatlanra jelzálogjog, ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezzenek be a Magyar Állam javára. A támogatás célja az ózdi martinsalak felhasználása következtében legveszélyesebb műszaki állapotba került lakóingatlanban élők lakhatási feltételeinek biztosítása.
 
Aki valamilyen oknál fogva elmulasztotta a határnapot (pl.: nem szereztek tudomást a kormányzati döntésről, vagy 2002. január 15-e után szembesültek azzal, hogy házuk ózdi martinsalak felhasználásával épült stb.), és csak azt követően jelentették be, vagy kívánják bejelenteni ózdi martinsalakos ingatlanukat, a jelenlegi jogi szabályozás értelmében nem jogosultak támogatásra. Az ő kárenyhítésük későbbi kormányzati döntés függvénye.